Nebel Sø

Botilbud

STU

Kontakt os

Det Gamle Mejeri

Email: dgm@dgm.nu
Tlf: 7516 9394

CVR: 21578231

Kommuner

Har du forespørgsler om tilbud mm. kan du udfylde formen nedenfor, så kontakter vi dig.

Kommunale samarbejdspartner

Kommunale samarbejdspartnere

For samarbejdspartnere:

Arbejder du med unge mellem 15-35 år, som er udfordret på det psykosociale område? Leder du efter et tilbud, som kan rumme den unges udfordringer og tilpasse hverdagen som ønsket? Så ring gerne 7516 9394 til os, for en uforpligtende snak om vores tilbud.

Vi tilbyder først og fremmest et godt og tæt samarbejde og et grundigt og dokumenteret arbejde. Men ud over dette tilbyder vi også:

 • Botilbud – Der tilbydes både enkelt værelser/lejligheder og fælleslejligheder
 • Støtte i egen bolig
 • STU-uddannelse
 • 14 dages praktikforløb inden indskrivning
 • Beskæftigelse

DGM er godkendt efter servicelovens § 66. 1. 6, 76, 103, 104, 107 og 108a.

Målgruppe

På Det Gamle Mejeri er målgruppen overordnet unge med psykosociale og boglige vanskeligheder i alderen 15 til 35 år.

Dvs. unge med:

 • Kognitive vanskeligheder
 • Koncentrationsbesvær
 • Indlæringsproblematikker
 • Hukommelsesvanskeligheder, sammenfattet med emotionelle, personlighedsmæssige problemstillinger

De unge kan også have andre handicaps, fx:

 • Lettere spasticitet
 • Sproglige handicaps
 • Autisme og/eller lettere psykiatriske problemstillinger

Visitation og takster

Henvisende kommune kan kontakte os på mail: dgm@dgm.nu eller telefonnummer: 7516 9394

Pædagogik, formål og værdigrundlag

Pædagogikken tager udgangspunkt i den unges samlede situation.
Der arbejdes bl.a. med

 • Den unges personlige udvikling
 • Den unges sociale relationer og kompetencer
 • Den unges samfundsforståelse

Udgangspunktet for arbejdet med den unge er en individuel handleplan, som bl.a. indeholder en beskrivelse af den unges aktuelle livssituation, samt målsætningen for den unges ophold på Det Gamle Mejeri.

Vi har et miljø, hvor de unge individuelt og sammen med andre unge kan gøre de erfaringer, som er vigtige, for at de senere kan leve et så selvstændigt voksenliv, som muligt. De unge, som flytter til DGM, har forskellige bomuligheder – enten værelse eller lejlighed. Se mere om de forskellige bomuligheder her: Ø11, O15 og S2. De unge, som er tilknyttet DGM, har alle kontaktpersoner.

Kontaktpersonerne er ansvarlige for de pædagogiske mål, samt koordineringen af praktiske opgaver, det sociale netværk, forældrekontakten, og den unges praktikker m.m.

Formål:

Det er institutionens formål, at de unge gennem opholdet på Det Gamle Mejeri trænes i at kunne klare sig i samfundet og samtidig fungere i en så selvstændig bo- og livsform som muligt. Samtidig ønsker vi at fremme deres almene udvikling i forhold til selvhjælp, ansvarsbevidsthed og fritidsaktiviteter.

Der anvendes tilpassede metoder i arbejdet med den unge. Der eksisterer ikke en bestemt teoretisk referenceramme, da arbejdet tager udgangspunkt i den enkelte unges problemstillinger, og det er grundtanken, at den enkelte unge derfor skal betragtes individuelt. En af grundtankerne er ”Learning by doing” og brugen af ”mesterlære”, hvor de enkeltes forskellige faglige baggrunde drages frem.

Der tages udgangspunkt i, at samvær og beskæftigelse bygger på en anerkendende tilgang i mødet med den unge og med motiverende, omsorgs- og tryghedsskabende tilgang. Læs mere om vores pædagogiske metoder her

Værdigrundlag for DGM

 • At styrke den unges mulighed for at forvalte eget liv og optimere selvstændigheden.
 • Skabe og vedligeholde sociale relationer ud fra en anerkendende tilgang.
 • At skabe en hverdag med overblik, forudsigelighed, og hvor der er plads til humor og spontanitet.
 • Tage udgangspunkt i den unge, og møde den enkelte hvor denne er, med henblik på at skabe tillid og tryghed gennem nærvær og engagement.