Nebel Sø

Botilbud

STU

Kontakt os

Det Gamle Mejeri

Email: dgm@dgm.nu
Tlf: 7516 9394

CVR: 21578231

Kommuner

Har du forespørgsler om tilbud mm. kan du udfylde formen nedenfor, så kontakter vi dig.

Pædagogiske metoder

Jeg-støttende samtaler

En ”Jeg-støttende samtale” er kendetegnet ved, at den understøtter den enkelte unge i at udvikle og understøtte egne ressourcer.
På DGM bruger vi metoden til at give den enkelte unge en oplevelse af, at de grundlæggende følelser, som det at udvise vrede, glæde eller sorg overfor et andet menneske, er ok.
Vi understøtter således den enkelte unge i at sætte ord, kropssprog og stemninger på følelser.

Jeg-støttende samtaler er med til at give den enkelte unge en følelse af at opleve sig som betydningsfuld og værdsat, hvilket kan være med til at give den enkelte unge en erkendelse af sig selv som et aktivt handlende menneske med drømme, ønsker og visioner for tilværelsen.