Nebel Sø

Botilbud

STU

Kontakt os

Det Gamle Mejeri

Email: dgm@dgm.nu
Tlf: 7516 9394

CVR: 21578231

Kommuner

Har du forespørgsler om tilbud mm. kan du udfylde formen nedenfor, så kontakter vi dig.

Hvem vi er

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE

Vi har i vores pædagogiske arbejde, stor fokus på at være autentiske og relationsskabende, da det ifølge vores pædagogiske overbevisning skaber grobund for den bedste udvikling. Vi har i sinde at støtte og hjælpe de unge i at udvikle deres kompetencer til en så selvstændig bo- og livsform som muligt.

Vores pædagogiske kerneopgaver:

  • At forstå det enkelte menneske
  • At arbejde læringsdrevet
  • At arbejde relationsdannende/at være autentiske

Der bruges forskellige metoder i arbejdet med den unge. Der er ikke en bestemt teoretisk referenceramme, da arbejdet tager udgangspunkt i den enkelte unges problemstillinger, og det er grundtanken, at den enkelte unge derfor skal ses individuelt.
Herunder kan du læse mere om nogle af vores pædagogiske metoder.

Vi arbejder på DGM bl.a. ud fra den anerkendende tilgang og ”Den Motiverende Samtale”. I arbejdet med unge, med psykosociale vanskeligheder, tænker vi, det er vigtigt at få en forståelse og at anerkende den enkelte unge. Den Motiverende Samtale har til formål at motivere den unge til forandring. Hertil anvender vi også ”jeg-støttende” samtaler, for at den unge skal opleve sig selv som meningsfuld, og herigennem finde sine egne ressourcer.

Fokus er som nævnt tidligere at skabe de rette forudsætninger og kompetencer til at hjælpe de unge til at få en så selvstændig livsform som muligt, når de en dag flytter fra DGM. De unge tillæres derfor kompetencer og rutiner indenfor områderne: Selvstændighed, hygiejne, socialt liv mm. For at opnå dette, benytter vi os af en række pædagogiske redskaber og metoder bl.a. den strukturpædagogiske tilgang. Det er vores erfaring, at de fleste unge profiterer i høj grad af en forudsigelig og genkendelig hverdag, som lever op til de kompetencer, de hver især besidder.

Der tages udgangspunkt i den enkelte unges handleplan, og herigennem tilrettelægges et særligt forløb for den unge med tanke på nærmeste udviklingszone.

På vores værksteder er fokus bl.a. på mesterlæreprincippet og ”Learning by doing”, hvor den unge får mulighed for at lære ved at få tingene vist og afprøvet med egne hænder. På værkstederne tages der udgangspunkt i den unges individuelle kompetencer.
Gennemgående for det pædagogiske arbejde på DGM er, at der skal være en ”oplevelse af sammenhæng” (OAS) for de unge. Her kan bl.a. nævnes, at de unge på værkstederne har medindflydelse på arbejdsopgaverne og at der arbejdes ud fra de pågældende mål som den unge har.
Arbejdet på vores værksteder har fokus på at tilegne de unge kompetencer indenfor mødestabilitet, arbejdsevne, sikkerhed, arbejdsfællesskab mm.

DOKUMENTATION

På DGM anvender vi Nordic PAS, som vores overordnede dokumentationsmetode. Heri beskrives den unges dagligdag gennem dagbogsnotater, og heri er beskrevet den unges medicin, udviklingsvanskeligheder samt handlemuligheder for det pædagogiske personale. Derudover arbejdes der på DGM også med det ”Pædagogiske Analyse System – PAS”. PAS er kort fortalt et neuropædagogisk redskab til at udarbejde udredninger, som leder efter mønstre i den unges måde at løse opgaver på. PAS er udviklet til at finde potentialer og forudsætninger for læring hos den enkelte unge. Læs mere her: https://nordicpas.dk/teorien